dd.28/01/2020 - Sandman Inferno

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Sandman Inferno op 16/02/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        04/02/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5677

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-28012020-Sandman Inferno.pdf