dd.28/01/2020 - Het treintje

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. toeristische rondrit op 03/05/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        04/02/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5675

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-28012020-Het treintje.pdf