dd. 07/05/2019 - wijziging rpr OCMW-personeel

Parent Previous Next

Titel: Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel vermeld in artikel 186§2 -1° en 2° van het decreet over het lokaal bestuur - goedkeuring        

Datum bekendmaking:        10/05/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5445

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: VB 07052019 wijziging rpr OCMW personeel.pdf