dd. 07/05/2019 - wijziging rpr OCMW-personeel (2)

Parent Previous Next

Titel: Wijziging rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vermeld in artikel 186 §2-3° van het decreet over het lokaal bestuur - goedkeuring        

Datum bekendmaking:        10/05/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5446

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: VB 07052019 wijziging rpr OCMW personeel2.pdf