dd. 07/05/2019 - opheffing rpr

Parent Previous Next

Titel: Opheffing rechtspositieregeling OCMW-personeel gemeenschappelijk met het gemeentepersoneel - goedkeuring        

Datum bekendmaking: 10/05/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5444

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: VB 07052019 opheffing rpr OCMW personeel.pdf