dd.03/03/2020 - Schoolfeest VBS Lombardsijde

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. het schoolfeest op 09/05/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        10/03/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5692

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-03032020-schoolfeest Vrije basisschool Lombardsijde.pdf