dd.03/03/2020 - Sponsorloop VBS Lombardsijde

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. sponsorloop op 19/03/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        10/03/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5691

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-03032020-sponsorloop Vrije basisschool Lombardsijde.pdf