dd.03/03/2020 - Groenophaling te Lombardsijde

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. groenophaling te Lombarsijde, elke maandag vanaf 20/04 tem 16/112020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        10/03/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5693

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-03032020-reinigingsdienst groenophaling Lombardsijde.pdf