GR - dd. 14/02/2019 - delegatie rpr, organogram en persform

Gemeenteraad ›› Delegatie ››
Parent Previous Next

Titel: Delegatie inzake rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar college van burgemeester en schepenen        

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 14022019 delegatie rpr, organogram en persform.pdf