GR - dd. 04/04/2019 - delegatie voor aangaan dadingen met personeelsleden

Gemeenteraad ›› Delegatie ››
Parent Previous Next

Titel: Delegatie voor het aangaan van dadingen bedoeld in artikel 41-17° van het decreet over het lokaal bestuur

Datum bekendmaking: 11/04/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5417

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 04042019 delegatie voor aangaan dadingen met personeelsleden.pdf