GR - dd. 14/01/2016 - delegatie gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie

Gemeenteraad ›› Delegatie ››
Parent Previous Next

Titel: Delegatie inzake vaststellen van gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer        

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 14012016 delegatie vaststellen gem. aanv. reglementen op de politie.pdf