sc-26/01/2021 - parkeren

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Stilstaan en parkeren is verboden aan de zuidzijde van de Duinenweg tussen huisnummer 297 en de Gierigaard.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E3 met onderborden type GXa en GXb.