sc-02/03/2021 - éénrichtingsverkeer

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Duinenweg vanaf de Kleine Kerkweg naar de Kerkstraat behalve voor fietsers en bromfietsers klasse A.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord C1 aangevuld met het bord M3 en het verkeersbord F19 aangevuld met het bord M5.