sc-25/08/2020- oversteekplaats

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend in de Essex Scottishlaan tussen huisnummers 26 en 39.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg, conform het artikel 76.3 van het K.B.