sc-08/11/2016 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Essex Scottishlaan wordt ter hoogte van nummers 8 en 10 een parkeerplaatsvoor personen met een handicap voorbehouden.


Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met het pictogram 'personen met een handicap' en het onderbord type Xc met opschrift '7 m'.