sc - 22/08/2017 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

In artikel 6 van de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/02/2008 (10) betreffende het aanvullend politiereglement op het verkeer te Westende wordt het 10de liggende streepje geschrapt, nl.:

- Paul de Smet de Naeyerstraat tussen Leopoldlaan en Zeedijk


Artikel 2:

In de Paul de Smet de Naeyerstraat tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan wordt het parkeren voorbehouden aan personenauto's en is de parkeertijd beperkt op alle dagen van het jaar van 9 uur tot 19 uur volgens de gebruiksersmodaliteiten van de parkeerautomaten.


Artikel 3:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9b met de onderborden met opschrift 'tickets'.