sc-02/03/2021 - parkeren

Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren is beperkt tot maximaal 30 minuten in de Paul de Smet de Naeyerstraat ter hoogte van volgende huisnummers:


- Paul de SMet de Naeyerstraat 1A: 2 parkeerplaatsen


- Paul de Smet de Naeyerstraat 4: 1 parkeerplaats


- Paul de Smet de Naeyerstraat 28-30: 2 parkeerplaatsen


- Paul de Smet de Naeyerstraat 13-15: 1 parkeerplaats


- Paul de Smet de Naeyerstraat 46: 2 parkeerplaatsen


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9 met onderborden type GVIIc met opschrift '30 min' en onderborden type XC.