sc-20/04/2021 -

Dorpsplein ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Op het Dorpsplein tussen de Zeelaan en huisnummer 16 wordt een rij schuine parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen in het midden van het plein.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte strepen, conform artikel 77.4 van het K.B.

Artikel 2:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op het Dorpsplein tussen de Zeelaan en huisnummer 16 zoals aangegeven door de verkeersborden.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden C1 en F19.

Artikel 3:

Het parkeren op het Dorpsplein wordt voorbehouden voor personen met een handicap op de eerste en de laatste plaats in de rij parkeerplaatsen, komende van de Zeelaan.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9a-VIId.

Artikel 4:

Op de voorlaatste parkeerplaats in de rij op het Dorpsplein wordt het parkeren beperkt tot maximaal 30 minuten.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met onderbord type GVIIc met opschrift ’30 min’.

Artikel 5:

De voorrang wordt verleend aan het verkeer in de Zeelaan voor het verkeer komende van het Dorpsplein.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de het verkeersbord B1.

Artikel 6:

Het Dorpsplein tussen huisnummer 36 en de Schoolstraat wordt ingesteld als een voetgangerszone, uitgezonderd fietsers.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F103 en F105 met het symbool van fietsers.