24/04/2014 - mindervaliden

Dorpsplein ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het gemeenteraadsbesluit dd. 14/07/2005 (9) betreffende het aanvullend politiereglement inzake het aanleggen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het Dorpsplein t.h.v. huisnummers 18 en 30 wordt opgeheven.


Artikel 2:

Er wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden ter hoogte van Dorpsplein 30 over een lengte van 7 meter.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E9a-VIId (pictogram personen met een handicap) met onderbord Xc met opschrift '7m'.