sc-16/10/2018 - oversteekplaats

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Cyriel De grootelaan ter hoogte van kilometerpunt 41,7 worden volgende maatregelen ingevoerd:


- op de grond worden twee verdrijvingsvlakken aangebracht door middel van witte evenwijdige schuine strepen,. Bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op deze markeringen.

- er wordt een oversteekplaats voor voetgangers afgebakend.


Artikel 2:

Deze maatregelen worden respectievelijk gesignaleerd door:


- wegmarkeringen overeenkomstig art. 77.4 van de wegcode

- witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg, conform het artikel 76.3 van het K.B.