11/05/2011 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 18 november 1992 met betrekking tot het aanvullend verkeersreglement nopens de snelheidsbeperking op de N34 Cyriel De Grootelaan - Zeedijk van maximaal 70 km/u vanaf 100 meter ten oosten van het kruispunt Zeedijk - Cyriel De Grootelaan tot 100 m ten oosten van het René Mouchotteplein wordt opgeheven.


Artikel 2:

Het is verboden te rijden met een grotere snelheid dan 70 km per uur op de N34 Cyriel De Grootelaan - Zeedijk tussen kilometerpunten 41,2 en 41,8.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43 en C45 met vermelding 70.


Artikel 3:

Een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend op de N34 Zeedijk net na het kilometerpunt 41,2.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg, conform het artikel 76.3 van het K.B.