sc-12/04/2016 - stopbord

Loskaaistraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Op de fiets/voetweg tussen de Loskaaistraat en de Kapelstraat geldt dat de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen aan het verkeer in de Kapelstraat.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord B5 en bijhorende stopstreep.