14/10/2010 - parkeren

Loskaaistraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren aan de oostzijde van de Loskaaistraat tot aan het kruispunt met de Akkerstraat.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van gele onderbroken lijnen op de trottoirband.