sc-05/09/2017 - elektrische voertuigen

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Duinenweg net naast de ingang van het park worden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen.


Atikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord E9a en onderbord type VIIb met het symbool van elektrische voertuigen en het onderbord type Xc met opgaande pijl en opschrift '12 m'.