19/12/2013 - parkeren

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Artikel 3 en 4 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 19/10/1993 (15) betreffende vaststelling politiereglement houdende beperking van het gewicht in beladen toestand van voertuigen in een gedeelte Duinenweg tussen de Prosper Pouletstraat en de IJzerlaan, alsmede parkeerverbod, worden opgeheven.

Artikel 2:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Duinenweg tussen de Prosper Poulletstraat en de IJzerlaan, in de richting van de IJzerlaan, met uitzondering van fietsers.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden:


Artikel 3:

Parkeren is verboden in de Duinenweg:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E1 met onderborden type Xa en Xb.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E1 met onderborden type Xa en Xb.

Artikel 4:

In de Prosper Poulletstraat, aan de zuidzijde van het kruispunt met de Koninginnelaan, op de eerste parkeerplaats vanaf het kruispunt is het parkeren voorbehouden voor personen met een handicap.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E9a met onderbord type VIId pictogram personen met een handicap.

Artikel 5:

Vanuit de Prosper Poulletstraat moet voorrang worden verleend aan het verkeer in de Koninginnelaan.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden B1 samen met het aanbrengen van een streep gevormd door witte driehoeken.

Artikel 6:

In de Prosper Poulletstraat worden ten zuiden van het kruispunt met de Koninginnelaan verplichte fietspaden ingesteld.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden D7.