sc-04/06/2019 - inhaalverbod

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden links een gespan of een voertuig met meer dan 2 wielen in te halen in de Lombardsijdelaan en de Nieuwpoortlaan tussen de Baronstraat en de Zuidstraat.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C35; indien het einde van het verbod niet overeenkomt met een kruispunt, wordt dit aangeduid met een verkeersbord C37.