sc-02/03/2021 - parkeren

Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren is beperkt tot maximaal 30 minuten in de Lombardsijdelaan ter hoogte van volgende huisnummers:


- Lombardsijdelaan 215: 1 parkeerplaats


- Lombardsijdelaan 150: 1 parkeerplaats


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9 met onderborden type GVIIc met opschrift '30 min' en onderborden type Xc.