sc-02/03/2021 - parkeren

Arendlaan ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren is beperkt tot maximaal 30 minuten in de Arendlaan ter hoogte van huisnummer 1 en ter hoogte van huisnummer 2, telkens één parkeerplaats, gelegen tegen de Koning Ridderdijk.  


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9 met onderborden type GVIIc met opschrift '30 min' en onderborden type Xc.