24/07/2000 - éénrichtingsverkeer

Arendlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Artikel 1 van het aanvullend politiereglement tot wijziging van het éénrichtingsverkeer Meeuwenlaan - Distellan vastgesteld in de gemeenteraad dd. 27/02/1996 wordt als volgt gewijzigd:

"Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte van de Distellaan tussen de Meeuwenlaan en de Arendlaan met verboden richting naar de Arendlaan, dit met uitzondering voor fietsers.


Het éénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Meeuwenlaan tussen de Zomerlaan en de Distellaan met verboden richting naar de Zomerlaan, blijft éénrichtingsverkeer met uitzondering voor fietsers."


Artikel 2:

Opgeheven.


Artikel 3:

In de Arendlaan worden de vier parkeerplaatsen dicht tegen de Koning Ridderdijk kant west voorbehouden voor laden en lossen.

Deze maatregel zal aangeduid worden bij middel van het bord E1 met onderbord "laden en lossen".


Artikel 4:

In de Arendlaan worden de vier parkeerplaatsen dicht bij de Koning Ridderdijk oost, respectievelijk voorbehouden, de eerste tegenaan de Koning Ridderdijk voor de politie en de andere drie voor mindervaliden.

Deze maatregel zal aangeduid worden bij middel van het bord E9a met onderbord "Politie" voor de eerste parkeerplaats en door middel van bord E9a met onderbord pictogram "mindervaliden" voor de drie andere parkeerplaatsen.