30/03/1989 - oversteekplaats

Dorpsstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 05 mei 1988 wordt ingetrokken.


Artikel 2:

In de Dorpsstraat centrum Leffinge worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangebracht op volgende plaatsen:

- aan het kruispunt met de Ieperleedstraat (huisnummer 70)


Artikel 3:

Deze oversteekplaatsen zullen afgebakend worden door witte banden, evenwijdig met de as van de rijweg en zullen gesignaleerd worden door de verkeersborden F49.