17/12/1985 - parkeren

Dorpsstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 06 juni 1983, houdende de aanvulling van het politiereglement nopens het voorbehouden van een parkeerplaats voor mindervaliden op de Dorpsstraat te Leffinge voor het huisnummer 79, wordt ingetrokken.


Artikel 2:

Opgeheven.


Artikel 3:

Deze speciale parkeerplaats zal aangeduid worden met het verkeersteken E9-a met onderbord (pictogram mindervaliden).