28/08/2014 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 08/10/1977 (8) betreffende 'parkeerverbod tijdens marktdagen - aanvullend verkeersreglement' wordt opgeheven.


Artikel 2:

De gemeenteraadsbeslissing dd. 25/03/1991 (13) betreffende 'parkeerverbod tijdens marktdagen - hervaststelling verkeersreglement' worden opgeheven, met uitzondering van artikel 1.


Artikel 3:

Parkeren is verboden op de westelijke helft van de parking op het Oudstrijdersplein op zaterdag van 6 uur tot 13 uur.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkersborden E1, aangevuld met de onderborden met opschrift 'Zaterdag van 6 u tot 13 u'.