19/05/1981 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien:Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met de verkeerstekens E9a met onderbord (pictogram minder-validen)