28/07/1981 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het parkeren is verboden voor iedere bestuurder in de Roger de Grimberghestraat langs de westkant en de zuidkant van de gebouwen tot en met huisnummer 7 (Carlton).


Artikel 2:

De vereist signalisatie zal na goedkeuring van onderhavig reglement worden aangebracht (verkeersbord E1).