05/05/1988 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het stilstaan is verboden voor iedere bestuurder in het gedeelte van de Roger de Grimberghestraat langs de westkant van het gebouw (Carlton) beginnende op 8 m van het kruispunt met de Zeedijk, en dit over een lengte van 30 meter.


Artikel 2:

De vereiste signalisatie zal na goedkeuring van onderhavig reglement worden aangebracht (verkeersborden E3 met onderborden met pijl en afstandsbepaling).