28/05/2014 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Koninginnelaan ten westen van het kruispunt van de Jules Van den Heuvelstraat wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien.


Deze regeling wordt aangeduid bij het begin van de parkeerplaats door het verkeersbord E9a met onderbord VIId pictogram personen met een handicap en het onderbord XC, opwaartse pijl en vermelding 7 meter.