27/11/1990 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats te voorzien voor de categorie voertuigen "hulpdiensten" op volgende plaatsen:

- Koninginnelaan 47
- Cyriel De Grootelaan 20
- Cyriel De Grootelaan 5


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aageduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord "Hulpdiensten"