27/03/1996 - snelheidsbeperking

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Goedkeuring te verlenen aan volgend aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op de N318:

- inhaalverbod over een afstand van 150 meter voor en na het kruispunt met de Badenlaan

- inhaalverbod over een afstand van 150 meter voor en na het kruispunt met de Louis Logierlaan

- het inhaalverbod, momenteel van toepassing van de Kerkstraat tot de Normandlaan wordt uitgebreid tot 150 meter voorbij de IJzerlaan.


Artikel 2:

De nodige wegmarkeringen en verkeerstekens worden aangebracht door de wegbeheerder.