13/12/1993 - parkeren

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Ten oosten van de bushalte op de Westendelaan, ter hoogte van Ter Strepe, over een afstand van 25 meter, zullen 2 parkeerplaatsen voor autocars en vrachtauto's voorzien worden. Deze plaatsen zullen aangeduid worden met de verkeerstekens E9c en d, met onderbord "25m".


Artikel 2:

Tevens wordt een parkeerstrook aangeduid door middel van wegmarkeringen, met ten zuiden ervan een voetgangersstrook.