25/11/1970 - gewichtsbeperking

Legeweg ››
Parent Previous Next

Link naar aanvullend gemeentereglement houdende beperking van het gewicht in beladen toestand van voertuigen op een of meer openbare wegen