25/11/1970 - gewichtsbeperking

Hogedijkweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden voor de voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 15 ton op de hiernavermelde weg(en):

- Hogedijkweg


Artikel 2:

De bepalingen van het besluit van de gementeraad dd. 06/04/1957 worden opgeheven en vervangen door huidig aanvullend reglement voor wat voornoemde weg betreft.