25/06/1991 - parkeren

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Twee speciale parkeerplaatsen te voorzien voor voertuigen van de gemeentediensten op twee schuin aangelegde parkeerplaatsen langse de Zeedijk tussen de Priorijlaan-west en Priorijlaan-oost.


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord "Dienstvoertuigen van de gemeente".