03/06/1993 - parkeren

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 25 maart 1991 houdende goedkeuring politieverordening tot vaststelling van parkeerplaatsen voor autocars ter hoogte van het hotel "De Rotonde", wordt opgeheven.


Artikel 2:

De parking voor het hotel "De Rotonde" zal heringericht worden uitsluitend voor personenauto's.


Artikel 3:

Deze plaatsen worden aangeduid met het verkeersteken E9b.