24/07/2000 - éénrichtingsverkeer

Distellaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Artikel 1 van het aanvullend politiereglement tot wijziging van het éénrichtingsverkeer Meeuwenlaan - Distellaan vastgesteld in de gemeenteraad d.d. 27.02.1996 wordt als volgt gewijzigd:


“Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte van de Distellaan tussen de Meeuwenlaan en de Arendlaan met verboden rijrichting naar de Arendlaan, dit uitgezonderd voor fietsers.


Het éénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Meeuwenlaan tussen de Zomerlaan en de Distellaan met verboden richting naar de Zomerlaan, blijft eenrichtingsverkeer met uitzondering voor fietsers.”


Artikel 2:

opgeheven


Artikel 3:

Geschrapt.


Artikel 4:

In de Arendlaan worden de tweede, derde, vierde en vijfde parkeerplaats aan de oostzijde vanaf de Koning Ridderdijk voorbehouden voor personen met een handicap.