23/03/1998 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

een speciale parkeerplaats voor taxi wordt voorbehouden op volgende plaats:

- Kleitendijkstraat ter hoogte van het huisnummer 50.


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaats zal aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord.


Artikel 3:

Het gemeenteraadsbesluit van 22/04/1997 (5) m.b.t. dezelfde aangelegenheid wordt opgeheven.