02/09/1997 - oversteekplaats

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen aan de uitgangen van de gesubsidieerde vrije Basischool nl.;

- Santhovenstraat terhoogte van het huisnummer 2

- Kleitendijkstraat ter hoogte van het huisnummer 22.


Artikel 2:

Deze oversteekplaatsen zullen afgebakend worden door witte evenwijdige met de as van de rijweg en zullen gesignaliseerd worden door de verkeersborden F49.