21/05/1987 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod voor voertuigen ingevoerd in de Kleitendijkstraat voor de huisnummer 16 en 18.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het aanbrengen van een gele onderbroken lijn op de rand van het voetpad.