20/10/1987 - mindervaliden

Parent Previous Next

Link naar aanvullend verkeersreglement nopens het voorbehouden van een parkeerplaats voor minder-validen (houders van een speciale kaart) in de Priorijlaan - Jules Van Den Heuvelstraat en de Jean Van Hinsberghstraat