20/10/1987 - parkeren

Priorijlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden wordt voorzien op de volgende gemeentewegen:


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).