19/12/2013 - parkeren

Parent Previous Next


Artikel 1:

De gemeenteraadsbeslissing dd. 16/10/1989 (10) betreffende politieverordening op het parkeren in Ten Poele I, wordt opgeheven.

Artikel 2:

Parkeren is verboden in Ten Poele aan de westkant vanaf de Lisbloemstraat tot de Petunialaan.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E1 met onderborden type Xa, Xb en Xd.